Counterflow

LDC-N

LDC-N
.


Tháp giải nhiệt LDC-N
  Là loại tháp đối lưu ngược dòng, hình dạng vuông. Sử dụng vòi phun áp lực cao để phân phối nước đều hơn, vì vậy tạo ra tiếng ồn lớn, nên chủng loại này có gắn thêm lưới chống ồn đặt phía dưới đế bồn.
  Có thể liên kết các cell lại với nhau dễ dàng.
  Chủng loại ngược dòng này khó khăn cho việc kiểm tra và vệ sinh bảo dưỡng.

 Keyword: tháp giải
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second