Counterflow

LCV-S

LCV-S
.
 

Tháp giải nhiệt LCV-S
Là loại tháp đối lưu ngược dòng, được cải tiến từ chủng loại LDC-N, nên có nhiều ưu điểm và sự lựa chọn cho khách hàng, hình dạng vuông. Sử dụng vòi phun áp lực cao để phân phối nước đều hơn, Có thể liên kết các cell lại với nhau dễ dàng. Chủng loại ngược dòng này khó khăn cho việc kiểm tra và vệ sinh bảo dưỡng


 
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second