Heavy Duty Cooling Tower

LDC

LDC
.
 
Tháp giải nhiệt LDC
Để áp ứng được nhu cầu hiện nay về vấn đề kiểm soát môi trường, ngành công nghiệp ngày càng quan tâm tới vấn đề cải tạo và tái sử dụng nước. Điều này rất cần thiết trong các nhà máy công nghiệp lớn như: Dầu khí, hóa chất, luyện thép...Khi cần một lượng nước khổng lồ trong việc làm mát các hệ thống máy móc. Có thể xử lý lượng nước tới hàng trăm nghìn M3/HR. 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second